Dancing Script

Google Font Dancing Script

Perancang : Pablo Impallari

Berat Blog : 67kb compressed



Demo :

! !
" "
# #
$ $
% %
& &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< <
= =
> >
? ?
@ @
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
I I
J J
K K
L L
M M
N N
O O
P P
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
o o
p p
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
{ {
| |
} }
~ ~
¡ ¡
¢ ¢
£ £
¤ ¤
¥ ¥
¦ ¦
§ §
¨ ¨
© ©
ª ª
« «
¬ ¬
® ®
¯ ¯
° °
± ±
² ²
³ ³
´ ´
µ µ
· ·
¸ ¸
¹ ¹
º º
» »
¼ ¼
½ ½
¾ ¾
¿ ¿
À À
Á Á
 Â
à Ã
Ä Ä
Å Å
Æ Æ
Ç Ç
È È
É É
Ê Ê
Ë Ë
Ì Ì
Í Í
Î Î
Ï Ï
Ð Ð
Ñ Ñ
Ò Ò
Ó Ó
Ô Ô
Õ Õ
Ö Ö
× ×
Ø Ø
Ù Ù
Ú Ú
Û Û
Ü Ü
Ý Ý
Þ Þ
ß ß
à à
á á
â â
ã ã
ä ä
å å
æ æ
ç ç
è è
é é
ê ê
ë ë
ì ì
í í
î î
ï ï
ð ð
ñ ñ
ò ò
ó ó
ô ô
õ õ
ö ö
÷ ÷
ø ø
ù ù
ú ú
û û
ü ü
ý ý
þ þ
ÿ ÿ
36pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog
30pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog
24pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog
21pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog
18pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog
16pxThe quick brown fox jumps over the lazy dog

14pxLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 0123456789

12pxLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 0123456789




Cara membuatnya

Dari Dashboard >> Design >> Edit HTML.


Penempatannya
dibawah <head>
........
diatas <b:skin><![CDATA[

<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script" rel="stylesheet" type="text/css" />


Kode CSS berikut masukkan dalam pemilih :
Contoh :

body {
font-family:'Dancing Script', arial, serif;
}



Alhamdulillah

0 comments:


Posting Komentar


Creative Commons License
Dancing Script by Nano Yulianto is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Based on a work at http://nanoyulianto.blogspot.com/2011/02/dancing-script.html.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://nanoyulianto.blogspot.com/.